اهدای گواهینامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA) به پیدکو

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو) از تاریخ ۹۶/۸/۱ به عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA) نایل آمد.
هلدینگ پیدکو که در حاضر پیشرو در صادرات محصولات حوزه نفت و گاز از ایران اسلامی به کشورهای متقاضی می باشد جهت عضویت در این انجمن دعوت به عضویت گردید که با موافقت شورای معاونین هلدینگ پیدکو این مهم انجام گردید.
این گواهینامه در زمینه انجام پروژه‌های خارج از کشور، ارائه تجارب فنی و تخصصی به کشورهای دیگر و صادرات واجد مزایایی ویژه می باشد.