- پیدکو PIDECO - http://www.pideco.com -

گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو در خصوص صادرات گاز به کشورهای همسایه

موضوعات اصلی این گردهمایی ماموریت، چشم انداز و اهداف اصل سیزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصتها در برنامه ششم توسعه و در پایان مباحثی در رابطه با وضعیت قراردادها خصوصا در حوزه صادرات گاز ایران را شامل می شد.

سخنرانان این گردهمایی آقایان مهندس عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دکتر هندی مشاور وزیر نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مهندس بابازاده مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران بودند.