گردهمایی ماهیانه اعضای باشگاه نفت و نیرو با موضوع چالش ها و راه کارهای تجهیز و تامین منابع مالی برای بخش انرژی ایران

  • با توجه به اهداف بلند مدت هلدینگ پیدکو دررابطه با بخش انرژی و چشم اندازمدیریت محترم عامل مبنی برورود به این بخش، تیمی متشکل از معاونین و مدیران مجموعه هلدینگ پیدکو در گردهمایی ماهیانه اعضای باشگاه نفت و نیرو با موضوع چالش ها و راه کارهای تجهیز و تامین منابع مالی برای بخش انرژی ایران که در تاریخ ۲۷/۴/۹۶ توسط باشگاه نفت و نیرو در سالن اصلی مرکز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید حضور یافتند.

حاضرین دراین گردهمایی از طرف هلدینگ پیدکو آقایان مهندس نیما فصاحتی، دکتر مسعود دهدشتی و سخنرانان این گردهمایی آقایان دکتر اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی) و دکتر حمید قنبری (معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی) بودند.