برگزاری سمینارآشنایی با فرصت های سرمایه گذاری خارجی

  • پیرو برگزاری سمینارآشنایی با فرصت های سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ۱۹/۴/۹۶ توسط گروه پارسیان هوشمند (با همکاری صنعت نفت ایران) با هدف آشنایی سرمایه گذاران خارجی با الزامات داخلی و با توجه به سیاست گذاری مدیریت محترم عامل مبنی بر جذب سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی ، آقایان مهندس نیما فصاحتی معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی و مهندس علی صنعتگر مدیر سرمایه گذاری و دکتر دهدشتی مدیر عامل پیدکو تامین به عنوان نمایندگان هلدینگ پیدکو با ماموریت بررسی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری خارجی دراین سمینار حضوریافتند.

در این سمینار پس ازبررسی توانمندی ها و سوابق اجرایی و امکانات هلدینگ پیدکو، از این هلدینگ دعوت بعمل آمد تا در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در بخش معادن و صنایع، نفت، گاز و پتروشیمی که درتاریخ بیست و نهم نوامبر درشهرهای بروکسل و لوگزامبورگ  برگزار می گردد حضور داشته باشد.