برگزاری همایش ملی ساخت ایران

پیرو برگزاری همایش ملی ساخت ایران در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ توسط مرکز مطالعات نظام پیمانکاری در سالن همایش صدا وسیما و با توجه به اهمیت و تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با استفاده و حمایت از تولیدات داخلی، تیمی متشکل از پرسنل زیر مجموعه معاونت بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی و معاونت فنی، مهندسی و عملیات دراین همایش شرکت نمودند. در این سمینار با نظر به سیاست اعمالی مدیریت عامل  هلدینگ پیدکو درسال ۱۳۹۵ درصنعت به عنوان تولید کننده و سازنده و همچنین استفاده کننده از تولیدات داخلی، جایزه ملی ساخت ایران به مدیریت عامل هلدینگ پیدکو اهداء گردید. آقایان مهندس سعیدرضا تقی مهر، مهندس نیما فصاحتی، مهندس فرشید یوسفی زاده، مهندس مهدی قربانی، سرکارخانم مهندس گلشناس به نمایندگی ازطرف جناب آقای دکترالهی دراین مراسم حضورداشتند.