احکام اعضای کمیته راهبردی امور بین الملل هلدینگ پیدکو ابلاغ شد

اولین جلسه کمیته راهبردی امور بین الملل هلدینگ پیدکو در روز یکشنبه مورخ ۵ شهریور ۹۶، در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ، مهندس فصاحتی معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی، دکتر صباحی مدیر امور بین الملل، مهندس تبادار مدیر بازرگانی خارجی، دکتر دهدشتی مدیر عامل شرکت پیدکو تأمین و آقای مهندس جدیدالاسلامی نماینده هلدینگ در خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای مستقل مشترک ‌المنافع برگزار شد، دکتر الهی به اهمیت حضور پیدکو در کشورهای منطقه و گسترش بازارهای بین الملل اشاره نمودند. ایشان در ادامه، برنامه های خود را برای فعالیت های برون مرزی پیدکو از جمله ایجاد نمایندگی های جدید، جذب پروژه های مربوطه در کشورهای هدف، پروژه های سواپ گاز و نفت و صادرات محصولات نفت، گاز و پتروشیمی تشریح نمودند.

در پایان دکتر الهی عضو هیئت مدیره هلدینگ احکام اعضای کمیته راهبردی امور بین الملل هلدینگ پیدکو را ابلاغ نمودند.