مصاحبه موسسه انتشاراتی TOGY با مدیر عامل هلدینگ پیدکو

دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ پیدکو در مصاحبه ای با موسسه انتشاراتی بین المللی The Oil and Gas Year) TOGY) که در روز چهارشنبه ۱۱مرداد ۹۶ در دفتر ایشان برگزار شد، به بیان تاریخچه، تجربیات و پروژه ها، چشم انداز بین المللی و استراتژی هلدینگ پیدکو پرداختند.

موسسه TOGY برای انتشار دومین ویرایش گزارش خود که در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید، مشارکت خود را با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است. در این گزارش جامع به معرفی بازار نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت در ایران پرداخته می شود و شرکت های صاحب نام ایران در این صنایع، معرفی می شوند. این کتاب به شکل گسترده در ایران و بین ۶۹۰۰۰ مقام اجرایی حوزه نفت و انرژی در ۱۰۱ کشور جهان توزیع خواهد شد.

مشروح مصاحبه با دکتر الهی به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره هلدینگ پیدکو در کتابی تحت عنوان “ایران ۲۰۱۸” به چاپ خواهد رسید.