برگزاری جلسه با شرکت CNTIC چین

چهارشنبه مورخ ۱۱ مرداد ۹۶ جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت چینی (China National Technical Import and Export Corporation (CNTI در دفتر مدیریت عامل هلدینگ پیدکو برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای سان یو نماینده این شرکت در ایران و آقای یانگ ژائوفنگ و خانم لیو یینگ مدیران پروژه این شرکت و  آقایان دکتر الهی مدیریت عامل و دکتر صباحی مدیر امور بین الملل و خانم مهندس عباس نژاد کارشناس فنی قراردادها برگزار شد، طرف چینی به معرفی و بیان توضیحات راجع به شرکت CNTIC پرداخت. این شرکت که سابقه طولانی در حوزه صادرات و واردات تکنولوژی در صنایع مختلف در کشور چین را داراست، فعالیت خود را از حدود ۱۰ سال پیش در ایران آغاز نموده است.

دکتر الهی در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های هلدینگ پیدکو و تجربیات در پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به بیان برنامه هلدینگ برای تشکیل کنسرسیوم های بین المللی با شرکت های معتبر خارجی برای سرمایه گذاری و انجام پروژه های داخل کشور پرداختند.