ابراهیم فواز بعنوان نماینده هلدینگ پیدکو در لبنان منصوب گردید

دکتر ابراهیم فواز بعنوان نماینده هلدینگ پیدکو در کشور لبنان منصوب گردید. پس از پیشنهاد مدیر امور بین الملل و تصویب شورای معاونین هلدینگ پیدکو دکتر الهی حکم انتصاب ایشان را امضا نمودند.

مدیریت عامل هلدینگ در این حکم آورده است با توفیقات الهی، پیرو پیشنهاد مدیر امور بین الملل به شماره نامه ۲۶۵۹۳/۹۶ مورخه ۲۳/۵/۹۶ و تصویب شورای محترم معاونین مورخه ۲۸/۵/۹۶ و با نظر به تجارب لازمه، پایبندی به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی، جنابعالی را به سمت نماینده هلدینگ پیدکو در کشور لبنان از تاریخ این ابلاغ به مدت یکسال منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم عضو هیئت مدیره هلدینگ پیدکو با اشاره به شرح وظایف مشارالیه، ایجاد بانک های اطلاعاتی لازم، عضویت مثمرثمر در کمیته راهبردی امور بین الملل هلدینگ، مدیریت کلیه امورات پیدکو در تمام سطوح در کشور لبنان، تلاش در صدد جذب پروژه های مربوط، تقویت روابط بین المللی با شرکت های خارجی با هدف کسب اطلاعات و تکنولوژی های آنان با نیت بومی سازی و همچنین ارائه دستاوردها و توانمندی های پیدکو به آنان، ایجاد راهکارهای لازم جهت صادرات محصولات خانواده نفت، گاز و پتروشیمی ایران به آن کشور و کشورهای دیگر، حفظ و حراست از کلیه منابع و منافع پیدکو خواستار شده است.

در پایان دکتر الهی از کلیه معاونین، مدیران و کارکنان پیدکو درخواست همکاری تنگاتنگ با ایشان و آرزوی موفقیت نمودند.

روابط عمومی هلدینگ پیدکو نیز این انتصاب را به دکتر ابراهیم فواز تبریک می گوید.

۲۰۱۶۱۱۲۷_۲۰۳۲۴۵۱