برگزاری اولین مراسم پرفیض زیارت عاشورا در هلدینگ پیدکو

پس از ارائه سیاست های اجرایی هلدینگ پیدکو در سال ۱۳۹۶ توسط مدیریت عامل، یکی از تاکیدات دکتر الهی توجه ویژه به مسائل فرهنگی و مذهبی کارکنان اعلام گردید.

در اجرای این مهم، به همت روابط عمومی هلدینگ پیدکو سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۷ صبح، اولین مراسم پر فیض زیارت عاشورا در محل نمازخانه پیدکو با حضور دکتر الهی بهمراه کلیه معاونین، مدیران و کارکنان برگزار گردید. در انتهای مراسم از حضار پذیرایی بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ این مراسم بصورت مداوم هر هفته روزهای سه شنبه در همین مکان دایر خواهد شد.

WhatsApp Image 2017-08-20 at 15.03.45