اولویت های پیدکو در صادرات مجموعه محصولات گازی ایران

شنبه مورخ ۲۱ مرداد ۹۶ جلسه ای در شرکت ملی گاز ایران با حضور مهندس عراقی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مهندس بابازاده مدیر بین الملل، مهندس صدیقی عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران بهمراه مهندس براتی مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران و مهندس گلچین عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و صادرات از سوی شرکت ملی گاز ایران و دکتر الهی مدیرعامل هلدینگ پیدکو، مهندس فصاحتی معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی، دکتر صباحی مدیر بین الملل، مهندسی تبادار سرپرست مدیریت بازرگانی خارجی و دکتر دهدشتی مدیرعامل شرکت پیدکو تامین برگزار گردید.

در این جلسه مهندس عراقی با بیان سیاست های صادراتی محصولات ایرانی و ویژگی ها آنها به کشورهای متقاضی، اعلام هر نوع همکاری و تشویق مشتریان واقعی به ورود به این مهم داشتند.

دکتر الهی اشاره به ظرفیت های بالقوه هلدینگ پیدکو و شرکت های تابعه و وابسته در مقوله صادرات محصولات ایرانی با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی نمودند. در ادامه عضو هیئت مدیره پیدکو با بیان اولویت های این هلدینگ در بازارهای مدنظر جهت صادرات LPG و … همچنین نقش پیدکو در اجرای سوآپ صادرات گاز نیز ترسیم نمودند.