نیاز آفریقا به محصولات نفت و گاز ایران

عصر امروز جلسه ای در دفتر مدیریت عامل هلدینگ پیدکو با حضور آقای عبدالعزیز از هم بندان آقای مرحوم نلسون ماندلا برگزار گردید.
در این جلسه دکتر الهی با اشاره به توانمندی های بالقوه هلدینگ پیدکو در پروژه های EPC و EPCF، گفتند که حضور در بازارهای بین المللی دستور کار برنامه های میان مدت این هلدینگ حرفه ای می باشد و هم اکنون فعالیت های مهمی در چندین کشور در حال انجام داریم. عضو هیئت مدیره در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت ایران اسلامی همیشه مشتریان خاص داشته و دارد و چه بسا آنها در رقابت برای تقاضای محصولات و تکنولوژی ایرانی دارند پیدکو را پیشرو در ارائه این خدمات با آن کشور با رویه توسعه پایدار دارد.
آقای عبدالعزیز نیز ضمن تشکر بابت این جلسه و ابراز خرسندی از توانمندی ها پیدکو، با بیان سوابق همکاری های خود از زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تا به امروز با ایران اسلامی و همچنین در کشورهای آفریقایی، تاکید به حضور در بازار بکر آفریقا داشتند. ایشان با اشاره به اینکه حضور شرکت های توانمند و صاحب سبک مانند پیدکو در بازارهای قاره آفریقا خواهان زیادی دارد، پیدکو را به مانند خط شکن در بعضی از کشورهای که هنوز شرکت های ایرانی حضور نیافتند درخواست نمودند. همچنین صادرات محصولات نفت و گاز از ایران مدنظر و نحوه انتقال و مابقی مباحث بین طرفین مبادله گردید.