مهندس تقی مهر به سمت معاون فنی، مهندسی، و عملیات هلدینگ پیدکو منصوب گردید

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره۹۶/۲۵۷۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مهندس سعیدرضا تقی مهر به سمت معاون فنی، مهندسی و عملیات هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.
در این حکم شرح وظایف این معاونت، سوق به استانداردهای لازم ملی و بین المللی، توسعه اثربخش حوزه فنی- عملیاتی (اجرایی) و باروری حوزه مهندسی بهمراه نوآوری و خلاقیت، مدیریت مستقیم تیم های (CLAIM) در دعاوی، همراهی متقابل با کارفرمایان و مدیران پروژه آنان، همیاری و نظارت مستمر بر پیمانکاران و مدیران پروژه های هلدینگ همراه با ایجاد سیستم یکپارچهMIS ، نگاه ویژه به تقویت حوزه کنترل پروژه ها توام با برنامه ریزی، پرهیز از بطالت زمان در اجرای پروژه ها و پشتیبانی آنها، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک وکارآمد اشاره شده است.
دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.
پیش از این مهندس تقی مهر، سالیان گذشته در پروژه فاز ۱ پارس جنوبی با پیدکو همکاری داشتند که با حضور تیم مدیریتی جدید به سمت مدیر پروژه انبار نفت ری در هلدینگ پیدکو منصوب گردیدند.