انتصاب معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی هلدینگ پیدکو

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۵۷۹۶ مورخ ۹۶/۰۳/۳۰ مهندس نیما فصاحتی کلخوران به سمت معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.
در این حکم آمده است نوآوری در بازار رقابت داخلی و ایجاد باور به حضور در بازارهای خارجی با خلاقیت در بازاریابی ملی و بین المللی، ایجاد رویکرد و استفاده از فرصت ها جهت حضور در مناقصات به صورت مستقل و با مشارکت با شرکت های بین المللی صاحب تکنولوژی، نگرش ویژه به تقویت قدرت خرید بصورت کالاها و تجهیزات عمومی و تخصصی و حوزه پشتیبانی پس از خرید، ایجاد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی متناسب، توجه به مقوله برند سازی خصوصاً تمدید بهمراه ارتقا رتبه های ملزوم صلاحیت هلدینگ، دقت و احتیاط لازم در مناقصات، بعنوان خلاصه ایی از وظایف آن معاونت می باشد.
دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.
پیش از این مهندس فصاحتی، کارشناس بازرگانی و سرپرست بازرگانی هلدینگ بودند که با حضور تیم مدیریتی جدید ایشان به سمت مدیر مناقصات و سپس مدیر تامین کالا و پشتیبانی ارتقا یافتند.