اولین جلسه ای شورای مدیران هلدینگ در سال ۱۳۹۶

اولین جلسه شورای مدیران عالی هلدینگ پیدکو در سال جدید ۱۳۹۶، شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۴ در محل سالن جلسات با قرائت کلام الله قرآن مجید و به ریاست مدیر عامل هلدینگ تشکیل گردید.
دکتر الهی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ بنا به فرموده حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) به نام سال “اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال” و شعار هلدینگ پیدکو “برنامه ما عمل است، نه سخن”، تاکید نمودند معاونین و مدیران باید بیش از پیش همت خود را به کار مجاهدانه و تیمی بسیج نمایند.
عضو هیئت مدیره، با توجه به حضور در بازار های جهانی خصوصاً همسایگان ایران اسلامی و ورود در مقوله صادرات محصولات نفت و گاز کشور این مهم را بعنوان پیشرو سیاست های درآمدزایی هلدینگ بیان نمود. ایشان ایجاد دبیرخانه تخصصی پروژه ها، تعدیل اسناد تعهدآور مالی، ساماندهی مباحث مالیات و بیمه سالهای گذشته، طبقه بندی نظام حقوق و دستمزد کارکنان، ایجاد برنامه ریزی مدون با اجرای بودجه عملیاتی و… عوامل اصلی در جریان های اداری در سال جدید اشاره نموده اند.
دکتر الهی توجه به مسائل فرهنگی کارکنان از قبیل برگزاری مراسمات دینی مانند زیارت عاشورا و امکانات رفاهی مانند سفرهای زیارتی و آموزشی کارکنان می بایست دستور کار قرار گیرد.
در پایان جلسه معاونین و مدیران به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.