ارتباط با ما

 

آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پلاک ۴۷۲
کد پستی: ۱۴۳۶۹۷۳۶۶۱
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۶۴۴
تلفن: ۰۲۱-۴۲۶۹۱۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۴۲۶۹۱۱۰۰
رایانامه: info@pideco.com

Google Map

pideco-map